Επικοινωνία

Logo Elettronica_Pag#32C6FB

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

simalow

Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - Ιατρικά είδη & μηχανήματα
Κεντρικό: Μιχαλακοπούλου 156 - 11527 Αθήνα
Τηλ: 2107750811 (6 γραμμές) - Fax: 2107711821
Υποκ/μα Βορείου Ελλάδος: Σόλωνος 6 - 54642 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310864834 - Fax: 2310864588
website: www.christofilopoulos.gr - email: info@christofilopoulos.gr