Γιατί είναι χρήσιμη η απεικόνιση θερμοκρασίας του ασθενή;

Όλες οι συσκευές TRC της Pagani, έχουν απεικόνιση θερμοκρασίας του ασθενή (είτε στην οθόνη είτε στο probe) για να έχει ο χρήστης τον πλήρη έλεγχο της θεραπείας. Επίσης, η απεικόνιση της θερμοκρασίας της περιοχής θεραπείας, χρησιμεύει αναλόγως πόση ενέργεια θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε:

Χαμηλή ενέργεια: Διαφορά θερμοκρασίας από την αρχική θερμοκρασία: 3-6°C 
Χαμηλή/Μέση ενέργεια: Διαφορά θερμοκρασίας από την αρχική θερμοκρασία: 6-10°C
Μέση ενέργεια: 
Διαφορά θερμοκρασίας από την αρχική θερμοκρασία: 8-12°C
Μέση/Υψηλή ενέργεια: 
Διαφορά θερμοκρασίας από την αρχική θερμοκρασία: 10-14°C
Yψηλή ενέργεια: 
Διαφορά θερμοκρασίας από την αρχική θερμοκρασία: 12-15°C 

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *