Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα στον ασθενή;

Όλες οι συσκευές TRC της PAGANI διαθέτουν το σύστημα DET (Δυναμική Μεταφορά Ενέργειας) που ανάλογα την αντίσταση που καταγράφει η συσκευή από τον ασθενή ρυθμίζει αυτόματα την ενέργεια που περνάει για την αποφυγή εγκαυμάτων.
Επίσης, σε περίπτωση που η θερμοκρασία του ασθενή φτάσει 44° η συσκευή σταματάει αυτόματα να εκπέμπει.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *