Πόσες θεραπείες είναι απαραίτητες;

Η κάθε συνεδρία διαρκεί 15-20 λεπτά, ανάλογα την πάθηση και την κρίση του ειδικού. Σε γενικές γραμμές, είναι αναγκαίες 3 έως 6 συνεδρίες, αλλά τα αποτελέσματα είναι εμφανή από την 1η συνεδρία.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *