Τί είναι η θεραπεία Te.C.A.R.;

Θεραπεία Te.C.A.R. σημαίνει Αντιστατική & Χωρητική Θεραπεία (Therapy Capacitive and Resistive)

Η αλλοίωση των ιστών και των μυών, που προκαλείται από τραυματισμό, κόπωση ή από οποιαδήποτε άλλη παθολογία του μυοσκελετικού συστήματος, καταπολεμάται εκ των έσω με μια πηγή ενέργειας που είναι σε θέση να διεγείρει τη φυσική διαδικασία αναγέννησης και επούλωσης των ιστών που έχουν υποστεί βλάβη. Η βιολογική διέγερση που προκαλείται από τη χωρητική και αντιστατική μεταφορά ενέργειας είναι σε θέση να προκαλέσει, μέσω της ενδογενούς οδού, την αντίδραση των ιστών που έχουν υποστεί βλάβη και τη διέγερση των διαδικασιών επούλωσης.

Οι συσκευές TRC, χάρη στη σταθερή συχνότητα των 485 KHz που λειτουργούν, προκαλούν μια άμεση αναλγησία, ο κυτταρικός περιφερικός μεταβολισμός επιταχύνεται άμεσα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αρτηριακή ροή καθώς και τη φλεβική και λεμφική παροχέτευση. Η διαδικασία επούλωσης των ιστών ολοκληρώνεται σε συντομότερο χρόνο.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *