Αρχές Λειτουργίας

  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Τe.C.A.R.
 • Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας υψηλής συχνότητας
 • Μετάδοση διαμέσου των ιστών
 • Πρόκληση μοριακών δονήσεων
 • Θέρμανση εν τω βαθύ
 • Ικανότητα θέρμανσης μικρών και μεγάλων όγκων ιστού
 • Παραγωγή θερμικών αλλά και μη θερμικών δράσεων
Θερμική δράση                                                   
 • Θέρμανση σε βάθος                                                       
 • Αυξημένη αιματική ροη                                              
 • Αυξημένος μεταβολισμός των κυττάρων             
 • Αύξηση εκτασιμότητας ιστού                                  
 • Μυϊκή χαλάρωση
 • Πιθανή μεταβολή ενζυμικών αντιδράσεων

Μη θερμική δράση

 • Μείωση οιδήματος
 • Μείωση λεμφοιδήματος
 • Θεραπεία έλκους από φλεβική παύση
 • Θεραπεία επιφανειακής πληγής  
ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
 
Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής θεραπείας χάρις τις 2 διαφορετικές διαθέσιμες μεθόδους λειτουργίας εφαρμογής
 
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
 
resistiveele                    resistiveth
Το αντιστατικό ηλεκτρόδιο είναι ακάλυπτο (δεν έχει επίστρωση) και η θεραπεία δρα στα τμήματα του μυοσκελετικού συστήματος που έχουν μεγάλη αντίσταση (μύες, τένοντες, οστά).
 
 ΧΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
 
capacitivele     capacitiveth1
 
Το χωρητικό ηλεκτρόδιο έχει επικάλυψη από ένα μονωτικό υλικό και η θεραπεία περιορίζεται και επικεντρώνεται στα επιφανειακά μέρη του σώματος που περιέχουν μεγάλη ποσότητα υγρού.
 
Σε αντίθεση με τις άλλες μορφές ηλεκτροθεραπείας τα πλεονεκτήματα της TRC προκύπτουν απο το γεγονός ότι το ρεύμα δεν μεταδίδεται με άμεση επαφή αλλά μέσω της κίνησης της έλξης και της αποστροφής των ηλεκτρικών φορτίων. Η δράση δημιουργεί έντονο ερεθισμό στο κυτταρικό επίπεδο ερεθίζοντας την φυσική διαδικασία αποκατάστασης του σώματος. Ο βιοερεθισμός των ιστών προκαλεί αγγειοδιαστολή και αύξηση της αιματικής ροής, μείωση του πόνου, μείωση της μυϊκής θλάσης και παροχέτευση του οιδήματος. Η συσκευή TRC ενισχύει την φυσική και φυσιολογική διαδικασία του μεταβολισμού του ιστού μεταδίδοντας ενέργεια χωρίς να εισάγεται ακτινοβολούμενη ενέργεια εξωτερικά.
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
 
Οι φυσιολογικές αντιδράσεις των εφαρμογών της συσκευής TRC θα μπορούσαν να περιγραφτούν συνοπτικά τα εξής:
   
Ø  Αγγειοδιαστολή με αύξηση της αιματικής πίεσης αλλά και της πίεσης των τριχοειδών
Ø  Αύξηση του μικροκυκλοφορικού
Ø  Αύξηση της διαπερατότητας της μεμβράνης
Ø  Αύξηση των τοπικών μεταβολικών αντιδράσεων
Ø  Αύξηση της νευρικής αγωγιμότητας
Ø  Αύξηση της ελαστικότητας του μυϊκού ιστού αλλά και του τενοντώδη ιστού
Ø  Αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας

Η TRC έχει βασιστεί στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας, που χάρη στην ικανότητα της να επανεργοποιεί και να προωθεί τους μηχανισμούς αυτο-ίασης του οργανισμού. Έχει αλλάξει τις μεθόδους θεραπείας και το μέλλον της φυσιοθεραπείας. Μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως μετά τον τραυματισμό, μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές τη μέρα λόγω της απουσίας αντενδείξεων των δευτερογενών φαινομένων, και επίσης μειώνει το χρόνο ανάρρωσης.
 • Σε άλλα μηχανήματα, που χρησιμοποιούν εξωτερικό εφαρμοστή (κεφαλή),ένα μεγάλο ποσό ενέργειας διασκορπίζεται στο πιο επιφανειακό στρώμα της επιδερμίδας, ενώ το άλλο ποσό αναλώνεται στην υπερθέρμανση των βαθύτερων ιστών
 • Η συσκευή TRC είναι ένας τρόπος μεταφοράς της ενέργειας βαθιά, εσωτερικά του ιστού με συνέπεια την αποτελεσματική θεραπεία
 • Η αύξηση της θερμοκρασίας παράγεται εντός του ιστού, λόγω της δράσης των ρευμάτων υψηλής συχνότητας, όπου κινούνται από την περιφέρεια προς το κέντρο του θεραπευτικού στόχου.
 • Το ρεύμα δεν μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής αλλά μέσω της κίνησης της έλξης και της απώθησης των φυσικά φορτισμένων ιόντων. Τα αποτελέσματα στα βαθύτερα στρώματα επιτυγχάνονται χωρίς την άμεση διείσδυση της ενέργειας στην επιφάνεια του δέρματος
 • Η παρουσία μεταλλικού υλικού ενδοπρόθεσης δεν είναι αντένδειξη στην θεραπεία 
 • Η Μείωση και η παρεμπόδιση των συμπτωμάτων της πάθησης είναι μια σημαντική προτεραιότητα στο πεδίο της αθλητιατρικής, αφού οι αθλητές υποβάλλονται σε βιομηχανική πίεση αλλά και σε πίεση των αρθρώσεων κατά την διάρκεια της προπόνησης