Επικοινωνία

Logo Elettronica_Pag#32C6FB

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κεντρικό: Μιχαλακοπούλου 156 - 11527 Αθήνα
Τηλ: 2107750811 (6 γραμμές) - Fax: 2107711821
website: www.christofilopoulos.gr - email: info@christofilopoulos.gr