Πλεονεκτήματα συσκευών TRC

Σαν συσκευές Te.C.A.R. εννοούμε όλες τις συσκεύες που έχουν συχνότητα κάτω από 500 KHz. Οποιαδήποτε άλλη συσκευή που υπερβαίνει αυτή τη συχνότητα εκπομπής, δεν είναι Te.C.A.R. (όπως οι διαθερμίες μικροκυμάτων έχουν συχνότητα 2450 MHz, οι διαθερμίες μικροκυμάτων 27,12 MHz κτλ), και άρα μεταφέρει απλά θερμότητα και δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική. Επίσης, τεχνολογικά είναι πιο δύσκολο να διατηρηθεί σταθερή η συχνότητα εκπομπής από ότι να μεταβάλλεται (αρμονική εκπομπή), καθώς επίσης είναι και πολύ πιο αποτελεσματική η θεραπεία με σταθερή συχνότητα εκπομπής.

Προφανώς και δεν επηρεάζεται το βάθος διείσδυσης από πιθανή αλλαγή της συχνότητας εκπομπής, καθώς αυτό ισχύει μόνο στις συσκευές υπερήχων (1 MHz πιο εν τω βάθει θεραπεία – 3 MHz πιο επιφανειακή).
Αυτό που επηρεάζει το βάθος διείσδυσης είναι το ηλεκτρόδιο (αντιστατικό ή χωρητικό) (1ης & 2ης γενιάς συσκευές) ή η ρύθμιση από το Probe (3ης γενιάς συσκευές).
Ουσιαστικά, εφόσον δεν αναφερόμαστε σε υπέρηχους, η σωστή έκφραση είναι το βάθος που αποροφείται η ενέργεια.

Όλες οι συσκευές TRC της Pagani, έχουν απεικόνιση θερμοκρασίας του ασθενή (είτε στην οθόνη είτε στο probe) για να έχει ο χρήστης τον πλήρη έλεγχο της θεραπείας. Επίσης, η απεικόνιση της θερμοκρασίας της περιοχής θεραπείας, χρησιμεύει αναλόγως πόση ενέργεια θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε:

Χαμηλή ενέργεια: Διαφορά θερμοκρασίας από την αρχική θερμοκρασία: 3-6°C 
Χαμηλή/Μέση ενέργεια: Διαφορά θερμοκρασίας από την αρχική θερμοκρασία: 6-10°C
Μέση ενέργεια: 
Διαφορά θερμοκρασίας από την αρχική θερμοκρασία: 8-12°C
Μέση/Υψηλή ενέργεια: 
Διαφορά θερμοκρασίας από την αρχική θερμοκρασία: 10-14°C
Yψηλή ενέργεια: 
Διαφορά θερμοκρασίας από την αρχική θερμοκρασία: 12-15°C 

Όλες οι συσκευές TRC της PAGANI διαθέτουν το σύστημα DET (Δυναμική Μεταφορά Ενέργειας) που ανάλογα την αντίσταση που καταγράφει η συσκευή από τον ασθενή ρυθμίζει αυτόματα την ενέργεια που περνάει για την αποφυγή εγκαυμάτων.
Επίσης, σε περίπτωση που η θερμοκρασία του ασθενή φτάσει 44° η συσκευή σταματάει αυτόματα να εκπέμπει.

Μέσα στο 2016, η PAGANI παρουσίασε τις 3ης γενιάς συσκευές TRC με το καινοτόμο IP Probe.
manipolo-con-mano
Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να το αγκαλιάζει ο χρήστης και του προσφέρει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες & ρυθμίσεις στο χέρι του. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη όπου απεικονίζεται ο τρόπος εκπομπής, η θερμοκρασία του ασθενή και η ένταση. Στα δάκτυλα του χρήστη βρίσκονται 2 κουμπιά για την ρύθμιση της έντασης (+ και -). Έτσι με το που πατάμε το PLAY στην συσκευή δεν ξανακοιτάμε την οθόνη της συσκευής!

Επίσης, με αυτόν τον τρόπο δεν έρχεται σε επαφή ο θεραπευτής με το ενεργό ηλεκτρόδιο και αποφέυγει οποιαδήποτε μεταφορά ενέργειας σε αυτόν.

Load More