Προώθηση

Με σκοπό την καλύτερη προώθηση & διαφήμιση, την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών,  και την διαφοροποίηση του χρήστη από τους υπόλοιπους θεραπευτές, σε κάθε χρήστη συσκευής T.R.C. της Elettronica Pagani, προσφέρονται πολλά επικοινωνιακά μέσα, όπως:

1) Καταχώρηση στο www.tecartherapy.gr

2) Τοποθέτηση ειδικού banner στον χώρο του θεραπευτή:

ROLLUPtrc

3) Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους ασθενείς:

Frontnecmyk Frontnecmyk

4) Βεβαίωση – Πιστοποίηση Κέντρου Θεραπείας:

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤ

5) Πετσέτα Ασθενή